More About Our Company

מורים בעליי ותק רב והשכלה בתחום הטכנולוגי לצד התחום העסקי.

ידע נרחב ועדכני שמותאם לשוק העבודה.

שיתופי פעולה עם חברות מובילות במשק במטרה שהתלמיד ייחשף בלימודיו לצורך הקיים בשוק העבודה.

מעבדות מעשיות להעברת החומר הנלמד בצורה  הפרקטית ביותר.

הנהלת המכללה בעלת ידע ונסיון רב שנים בשיווק ומכירות במטרה לקדם את תלמידיו.

 

Read More